Hyvinvointikartaston rekisteröinti Valviraan ei ole tarpeen

Ote Valviran kirjeestä Dnro V/10086/2023:

 

"Activity Stones Oy:n rekisteri-ilmoituksessa ja selvityksessä annettujen tietojen perusteella Hyvinvointikartasto-tietojärjestelmä ei vastaa asiakastietolain 3 §:n 6. kohdan määritelmää asiakastietolain tarkoittamasta tietojärjestelmästä.

Hyvinvointikartasto-tietojärjestelmä sisältää asiakastietolain 3 § 11.kohdan tarkoittamia hyvinvointitiedon piirteitä. Activity Stones Oy:n antaman rekisteri-ilmoituksen mukaan Hyvinvointikartasto-tietojärjestelmä ei ole liitetty suoraan eikä myöskään toisen järjestelmän kautta sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin (Kanta-palvelut) kuuluvaan omatietovarantoon, jolloin Hyvinvointikartasto-tietojärjestelmä ei täytä asiakastietolain 3 §:n 11. ja 13. kohtien vaatimusta.

Asiakastietolain (784/2021) 30 §:n mukaan Valvira ylläpitää julkista rekisteriä sille ilmoitetuista asiakastietolain tarkoittamista sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä ja hyvinvointisovelluksista. Hyvinvointikartasto-tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja toiminnot ei vastaa asiakastietolain 3 §:n 6. ja 13. kohtein tarkoittamaa määrittelyä asiakas- ja potilastietojärjestelmille tai hyvinvointisovellukselle. Näin ollen järjestelmäänne ei koske asiakastietolain 30 §:n mukainen rekisteröintivelvoite. Valvira ei rekisteröi ilmoittamaanne järjestelmää asiakstietolain mukaiseen tietojärjestelmärekisteriin."