Lapsen hyvinvointikartta

Lapsen hyvinvointikartta on verkkopohjainen työväline lapselle itselleen, kouluterveydenhoitajille, opetuksen järjestäjille, koulupsykologeille ja kuraattoreille sekä kuntapäättäjille.

Neljän kysymyssarjan lisäksi aineiston tarkastelussa voidaan hyödyntää laajasti vapaamuotoisia tausta- ja lisäkysymyksiä.

Lapsen hyvinvointikartan sisältöalueet ja kehittäjät

 • KOULUNKÄYNTI JA OPPIMINEN
  • Laaja-alainen erityisopettaja, KM Riikka Qvintus
  • Laaja-alainen erityisopettaja, KM Leea Jokimies
  • Erityisopettaja, KM Arja Kemppainen
  • Kaksi muuta asiantuntijaa
 • KOULUNÄKÖ
  • Optikko Pekka Palmu (vuoden optikko 1998)
  • Optikko Pasi Hiukka, Brillet Oy
 • IHMISSUHTEET
  • Johtava koulupsykologi, PsM Timo Suhola
  • Psykologi, PsM Reija Hirvonen
  • Psykologi, PsM Minna Pylkkänen
  • Neljä muuta asiantuntijaa
 • TUNNE-ELÄMÄ
  • Johtava koulupsykologi, PsM Timo Suhola
  • Psykologi, PsM Reija Hirvonen
  • Psykologi, PsM Minna Pylkkänen
  • Neljä muuta asiantuntijaa
 • FYYSINEN HYVINVOINTI
  • Johtava koulupsykologi, PsM Timo Suhola
  • Psykologi, PsM Reija Hirvonen
  • Psykologi, PsM Minna Pylkkänen
  • Neljä muuta asiantuntijaa